Metode calitative

Metode de cercetare de marketing calitative sunt folosite pentru a descoperi factorii profunzi de motivare care stimulează clienții să urmeze un anumit tip de comportament sau de a folosi anumite bunuri și servicii.

Cercetările calitative permit analiza fenomenelor studiate în detaliu. Cu toate acestea, ele nu prezintă rezultatele în cifre exacte, cote sau valori procentuale.

Focus grupurile

Metoda focus grupurilor, sau metoda interviului focusat,  reprezintă o intervievare simultană și în profunzime a unui grup de respondenți care aparțin publicului țintă. Interviul se desfășoară sub forma unei discuții deschise desfășurate de către moderatori cu experiență.

Prin organizarea focus grupurilor Magenta Consulting studiază cunoștințele și experiența participanților, care reprezintă un segment țintă, inclusiv opinia lor subiectivă cu privire la anumite probleme supuse studiului. 

Această metodă de cercetare calitativă permite obținerea de informații detaliate cu privire la comportamentul și motivația consumatorilor. De asemenea, folosim această tehnică pentru:

  • Planificarea strategică – pentru testarea ideilor și a deciziilor înainte de a le pune în aplicare;
  • Descoperirea nevoilor și așteptărilor unui anumit grup țintă de consumatori;
  • Planificarea sondajelor- pentru a testa un chestionar elaborat pentru un studiu cantitativ;
  • Obținerea de feedback rapid și eficient din partea managerilor, experților și altor persoane formatoare de opinie;
  • Confirmarea rezultatelor și interpretarea datelor colectate în timpul studiilor cantitative;
  • Testarea conceptelor de produse noi, pachet, design, sloganuri sau campanie de publicitate înainte de lansarea lor pe piață;
  • Studierea poziționării companiei, unui produs / serviciu);
  • Evaluarea efectivității campaniilor de publicitate.

O condiție importantă este de a face mai multe focus grupuri cu reprezentanți ai mai multor segmente țintă, cu scopul de a înțelege diferența de percepție a problemei studiate în cadrul diverselor tipuri de public.

Interviuri în profunzime

Se întâmplă adesea că specificul unei cercetări nu permite o înțelegere profundă a problemei supuse studiului dacă sunt aplicate metode cantitative de cercetare. În acest caz, cea mai bună soluție este de a face interviuri în profunzime, care reprezintă o discuție nestructurată sau semi-structurată cu un respondent.

Acest interviu are loc fără a utiliza un chestionar predefinit și operatorul de interviu trebuie să păstreze în minte principalele întrebări și să fie capabil să se adapteze rapid și direcționeze discuția in direcția dorită.

Această metodă de cercetare este complicată, deoarece pe lângă abilitățile de comunicare profesionale, operatorul de interviuri trebuie să posede experiență vastă și să cunoască temeinic subiectul cercetat, ceea ce implică o pregătire preliminară minuțioasă și studiul aprofundat al fiecărui proiect cercetat.

Avantajul interviurilor în profunzime, în comparație cu toate celelalte metode de cercetare, este posibilitatea de a descoperi factori ascunși ce țin de subiectul cercetat, de care anterior nu bănuiau nici respondentul, nici operatorul de interviuri.

Experții Magenta Consulting folosesc adesea metoda interviului în profunzime, în scopul identificării profilului cumpărătorului.

Interviuri cu Experți

Acest tip de cercetare este relevant atunci când avem nevoie de a obține un aviz profesional și consultanță din partea unor respondenți care aparțin anumitor domenii profesionale (medicină, inginerie, și alte specialități), manageri de top sau proprietari de companii, în caz de studii business-to-business.

Interviurile cu Experții poate fi bazate pe ambele metode de cercetare: atât cantitative (bazate pe chestionare cu întrebări închise), cât și calitative. Cu toate acestea, experiența noastră arată că experții chestionați au de cele mai multe ori o viziune mult mai largă asupra problemei studiate decât își pot imagina solicitantul cercetării sau executorul acesteia. În acest caz, se impune utilizarea unui chestionar cu un număr mare de întrebări deschise, sau să abandoneze complet ideea utilizării unui chestionar și, ca urmare, desfășurarea interviurlor în profunzime. Prin urmare, suntem mai mult dispuși să considerăm interviurile cu experți ca fiind o metodă de cercetare calitativă.