Magenta Consulting urmărește pulsul businessului din Republica Moldova și are scopul să furnizeze informații veridice și soluții utile  pentru dezvoltarea mediului de afaceri autohton. Barometrul de afaceri este un instrument ce permite conducătorilor întreprinderilor și autorităților din RM să obțină trimestrial informațiile cu privire la tendințele principalilor indicatori de activitate ai întreprinderilor. În trimestrul trei 2015, barometrul de afaceri a fost realizat pentru prima dată cu ajutorul companiei Magenta Consulting. Implicarea Magenta a permis evaluarea extinsă a opiniei întreprinderilor și a climatului de afaceri. Inovația cercetării constă în aplicarea pentru prima dată a unui eșantion reprezentativ la nivel național, care a respectat structura întreprinderilor și distribuirea geografică a acestora. Aceste performanțe au fost obținute datorită colaborării în premieră dintre  Asociația Obștească Colaborarea Economică Moldo-Germană, Camera de Comerț și Industrie Franța-Moldova și Magenta Consulting.

Reprezentativitatea datelor și încrederea în Barometrul de afaceri a crescut

În edițiile precedente, barometrul de afaceri cuprindea preponderent analiza întreprinderile cu capital francez sau german. Sondajul realizat cu aportul Magenta Consulting a fost aplicat pe un  eșantion de 506 de întreprinderi locale și cu capital străin, ceea ce este de cinci ori mai mult decât în anul trecut. Numărului întreprinderilor intervievate, folosirea metodologiei interviurilor față în față și includerea întreprinderilor locale în cercetare relevă faptul că barometrul de afaceri curent are o arie de aplicare extinsă. Rezultatele prezentate permit realizarea unor analize comparative a dezvoltării afacerilor investitorilor străini în raport cu perspective de dezvoltare ale întreprinderilor locale.

Barometrul de afaceri a demonstrat că:

  • Investitorii străini sunt mult mai prudenți în evaluarea situației economice și politice. Incertitudinile politice și involuția indicatorilor macro-economici influențează nefovorabil activitatea și opinia întreprinderilor. Totuși, o dată cu sporirea numărului companiilor locale chestionate față de companiile cu capital străin, barometrul de afaceri a înregistrat rezultate ușor mai pozitive, ceia ce relevă faptul că întreprinderile locale sunt mai optimiste cu privire la situația economică.
  •  Sectorul de producere exprimă estimări sumbre asupra situației economice actuale, mai ales în cazul evaluării climatului de afaceri. Pe când, întreprinderile din domeniul serviciilor, comerțului și al agriculturii apreciază pozitiv perspectivele de afaceri.  Chiar dacă sectorul agricol nu a beneficiat de condiții climaterice favorabile și suferă din cauza embargoului impus de Rusia, totuși expune  o opinie pozitivă și în privința investițiilor.
  • În pofida problemelor majore din sistemul bancar autohton, întreprinderile ce activează în domeniul finanțe și bănci înregistrează rezultate pozitive în cadrul fiecărui indicator analizat.

Magenta Consulting are scopul să urmărească evoluția tendințelor în mediul de afacere, utilizând metodologii de cercetare recunoscute pentru a furniza studii relevante pentru întreaga economie a țării.