Asistență în afaceri

După obţinerea datelor necesare despre industrie, despre cotele de piaţă deţinute de concurenţi, despre preferinţele consumatorilor etc., managerii se confruntă adeseori cu dificultăţi în interpretarea şi utilizarea acestora la elaborarea strategiilor. Pentru orice companie, fie ea  nouă sau deja existentă pe piaţă, sunt necesare servicii de consultanţă pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, a strategiilor de marketing ş.a. Acest set de servicii se adresează, de asemenea, și companiilor multinaţionale care pornesc pe calea internaţionalizării.

Studii de fezabilitate

Studiul de fezabilitate este un produs complex, care presupune o analiză profundă a aspectelor comerciale, de marketing, tehnice, de management şi economico-financiare ale unei idei de afaceri. Proiectul presupune luare în calcul a unui set variat de factori: resurse umane şi materiale, resurse de capital, aspecte juridice şi administrative, factori de timp şi de risc.

Business planuri

Business planul descrie o serie de scopuri şi determină metodele de atingere ale acestora. Experţii noştri demonstrează posibilitatea de realizare a proiectului şi ilustrează rezultatul financiar obţinut.  Magenta Consulting oferă o gamă largă de business planuri, ele fiind ajustate scopurilor fiecărui client în parte: business planuri pentru creditare, pentru activitatea operațională și investițională, pentru aplicații de finanțare, pentru lansarea unei afaceri etc.

Brokeraj de credite

Serviciul de brokeraj de credite oferit de Magenta Consulting implică consultarea clientului referitor la cele mai avantajoase oportunități de creditare şi soluții de finanţare la momentul dat. Experții Magenta Consulting sunt în permanentă legătură cu băncile din Republica Moldova, fiind la curent cu toate ofertele de creditare existente pe piață.

Analiză, diagnoză și planificare financiară.

Analizând situaţia şi evoluţia afacerii, experții Magenta Consulting determină profitabilitatea şi rentabilitatea acesteia, stabilesc diagnoza şi oferă managerilor datele necesare pentru adoptarea deciziilor financiare viitoare şi planificarea activităţii.

Strategii de marketing

Strategia de marketing reprezintă un plan de durată, care include viziunea şi obiectivele companiei pentru atingerea scopurilor propuse. Astfel, păstrând competitivitatea, se propune oferta celor mai reuşite produse şi comunicarea cu consumatorii prin cele mai eficiente căi.

Strategii de penetrare pe piaţă

Penetrarea pieţei necesită o strategie detaliată, care este bazată pe date despre industrie, concurenţă, consumatori, bariere etc., acestea determinând avantajul competitiv al unei companii pe o anumită piaţă. Aptitudinile şi modelele noastre permit selectarea celor mai potriviți parteneri locali, a metodelor de distribuţie şi promovare etc.

Asistenţă în implementarea recomandărilor

Experţii Magenta Consulting pot asista la realizarea recomandărilor în cadrul companiei clientului în cazul în care acesta necesită suport organizaţional în implementarea anumitor tactici şi strategii.