Metode cantitative

Metodele de cercetare cantitative permit evaluarea cu precizie a răspândirii anumitor fapte și fenomene existente pe piață. Prin utilizarea unor tehnici de cercetare riguroase, care combină marketingul cu statistica și  matematica, obținem date concrete cu privire la astfel de indicatori de piață ca, de exemplu, frecvența medie de achiziție, cota de clienți fideli, marja de cheltuieli pentru un anumit grup de produse admisă în bugetul unei familii.

Interviurile față-în-față

Angajații Magenta Consulting dispun de o experiență vastă, inclusiv internațională, în efectuarea anchetelor față-în-față. Aceste sondaje se bazează pe  chestionare elaborate în prealabil, care includ întrebări închise (când respondenții trebuie să aleagă între răspunsuri predefinite), și deschise în care respondenții raspund cu propriile lor cuvinte.

Sondajele realizate de intervievatorii noștri permit obținerea unor date statistice valabile și răspunsuri obiective la întrebări clare.

Magenta Consulting dispune de experiență în efectuarea studiilor pe eșantioane mari în Moldova, de până la 6.000 de respondenți.

În funcție de specificul cercetării și a obiectivelor, Magenta Consulting desfășoară atât sondaje la domiciliu în Moldova, precum și la punctual de vânzare sau stradale.

Interviuri telefonice

În cazul în care specificul unui proiect de cercetare permite utilizarea unui chestionar scurt și simplu, de multe ori este indicată aplicarea interviurilor telefonice prin metoda CATI (Computer assisted telephone interview). Aceasta este o metodă de cercetare cantitativă mai puțin costisitoare în comparație cu sondajele față-în-față.

Interviul telephonic poate fi utilizat pentru descrierea preferințelor consumatorilor țintă, evaluarea dimensiunii pieței pentru anumite bunuri și servicii, descrierea mecanismului de luare a deciziei de cumpărare sau de evaluare a eficienței anumitor canale mass-media.

Operatorii noștri complează chestionarele direct pe o platformă web, concomitent cu desfășurarea interviurilor telefonice, precum și prin metoda clasică, prin intermediul unor chestionare tipărite, ce sunt mai convenabile atunci când chestionarul conține multe întrebări deschise. 

Un dezavantaj al acestei metode este că de foarte multe ori sondajele telefonice nu pot oferi o imagine globală a situației de pe piață, deoarece astfel de interviuri nu trebuie să depășească ca durată 5-7 minute în scopul menținerii respondenților pe fir și a interesului lor de a furniza informații obiective.

Sondajele on-line

Pe lângă metodele de cercetare cantitative descrise mai sus, Magenta Consulting realizează, de asemenea, sondaje on-line, prin intermediul platformei web  www.sondaj.md. Aceste anchete reprezintă cel mai accesibil ca preț instrument de cercetare.

Cu toate acestea, pentru a fi obiectivi, trebuie să recunoaștem că publicul țintă al acestor studii sunt în cea mai mare parte reprezentanți ai populației urbane, în vârstă de 15-24 ani, care utilizează active internetul. Pentru cercetarea anumitor tipuri de produse sau servicii, acesta este un public țintă ideal. Cu toate acestea, sondajele de internet nu se potrivesc tuturor obiectivelor de cercetare.

Magenta National Screening

Magenta Consulting realizează periodic acest sondaj national cu ajutorul instrumentului de cercetare omnibus. Această metodă presupune efectuarea unui studiu cantitativ pentru mai multi clienti simultan, ceea ce permite distribuirea costurilor de logistică și, ca urmare, reducerea în mod semnificativ a prețul cercetării pentru fiecare client în parte.

Această metodă de cercetare permite colectarea unor informații detaliate cu privire diverse produse și servicii, iar subiectele de cercetare pot varia de la produsele alimentare consumate, până la intenția de a achizitiona o mașină. În plus, cercetarea oferă condițiile și pentru segmentarea clienților.

Acest sondaj este realizat pe un eșantion de 1.400 de respondenți, atât locuitori din oraș, cât și din mediul rural. Interviurile sunt realizate la domiciul de cître operatorii Magenta Consulting, în baza unui chestionar structurat în prealabil.

Studiul Magenta National Screening poate fi folosit eficient în orice etapă a procesului de marketing, de exemplu, în etapa de dezvoltare a conceptul de produs, sau înainte, în timpul sau după implementarea unei campanii de publicitate. O astfel de cercetare este de obicei utilizat pentru a identifica:

 • Frecvența de cumpărare / consum a anumitor bunuri și servicii
 • Locul de cumpărare
 • Preferințele clientului
 • Satisfacția clientului
 • Cum e percepută publicitatea
 • Nivelul de cunoaștere a mărcii
 • Percepția prețului, etc.

Avantajele cercetării omnibus sunt:

 • Costuri reduse pentru un sondaj reprezentativ la nivel național;
 • Datele sunt verificate și actualizate periodic;
 • Posibilitatea de a include întrebările care sunt în mod special importante pentru client;
 • Pe lângă datele primare veți obține un raport cuprinzător cu analiza profundă a informației.

Chestionarul omnibus conține întrebări formulate de câțiva clienți, cu toate acestea, fiecare primește doar răspunsurile la întrebările sale, astfel garantându-se confidențialitatea datelor.

Controlul calității sondajelor cantitative

În condițiile în care se lucrează cu un număr mare de respondenți și operatori de interviuri, unul din obiectivele-cheie ce se impune a fi realizat este reducerea la minimum a riscurilor legate de o eventuală interpretare eronată a întrebărilor, de introducere greșită a datelor sau de procesare a acestora.

Magenta Consulting elimină aceste riscuri prin utilizarea unui algoritm testat de inițiere și executare a proiectului de cercetare.

În faza inițială, efectuăm o testare-pilot obligatorie a chestionarului pentru a ne asigura că terminologia utilizată este corectă și întrebările sunt clare pentru respondenți. Trainingul cu operatorii de interviuri ne asigură că toate întrebările le sunt clare și sunt în măsură, la necesitate, să le explice respondenților.

Utilizarea întrebărilor de verificare permit verificarea coerenței răspunsurilor și respingerea acelor chestionare în care logica răspunsurilor pun la îndoială corectitudinea completării lor.

Introducerea datelor primare se face în paralel de către doi operatori, ceea ce exclude eventualele greșeli cauzate de factorul uman.

Valabilitatea rezultatelor obținute este verificată prin aplicarea testelor statistice de corelație și importanță.

Pentru a asigura la maximum acuratețea colectării de date în teren, verificăm din contul nostru 30% din chestionarele completate, revenind cu un apel la respondenți pentru a compara răspunsurile la anumite întrebări de control.

Controlul total al datelor obținute este principalul nostru avantaj competitiv, care ne permite să poziționăm compania noastra ca lider în desfășurarea cercetărilor de marketing și sociologice în Moldova.