Tehnici și metode

În domeniul cercetărilor de piață și a planificării strategice, există un set standard de metode și tehnici care de-a lungul anilor și-au confirmat fiabilitatea și sunt utilizate pe scară largă în întreaga lume.

Sincronizarea tehnicilor utilizate de Magenta Consulting cu cele mai recente inovații internaționale este confirmată și prin apartenența noastră la ESOMAR ( Comunitatea Europeană a Profesioniștilor în Cercetări de Marketing). Magenta Consulting este prima companie din Republica Moldova acreditată ESOMAR și care corespunde exigențelor profesionale și etice impuse de această comunitate în desfășurarea cercetărilor de piață.

Metodele de cercetare sunt împărțite în tehnici cantitative (→ 3.1.), prin aplicarea cărora obținem răspunsuri clare la întrebări specifice, și tehnici calitative (→ 3.2.), care furnizează o imagine detaliată a motivației și preferințelor consumatorilor.

Un studiul ideal, fără  constrângeri de timp și financiare, presupune o combinație a celor două tipuri de tehnici. Dar uneori problema e de așa natură încât dictează selectarea unei singure abordări: fie calitativă, fie cantitativă. În realizarea oricărui proiect este necesară abordarea creativă și ajustarea metodologiei la specifiul proiectului și al pieței.