Analiza pieței

Acest tip de studiu este o analiză a dimensiunii și tendințelor pieței în anumite sectoare de producție și servicii. În cursul desfășurării sale consultanții Magenta Consulting determină volumul pieței, oferă un pronostic al evoluției sale, identifică deținătorii principali și cota lor de piață. Obiectivele de cercetare dictează deseori necesitatea aplicării modelului "cele 5 forțe ale lui Porter", care identifică factorii interni și externi ce influențează piața, și permite evaluarea mediului concurențial.

Acest studiu include, de asemenea, o analiză a sistemului de distribuție a bunurilor și serviciilor, a adaosurilor comerciale practicate în domeniu la fiecare etapă de distribuție, logistica și caracteristicile fiecărui canal de distribuție.