Studii asupra consumatorilor

Dat fiind faptul că preferinţele consumatorilor se află în evoluţie permanentă, Magenta Consulting insistă asupra realizării studiilor periodice privind comportamentul consumatorilor, pentru a anticipa aceste schimbări şi a adapta produsele / serviciile la noile cerinţe. 

Pentru a determina gradul de satisfacţie al consumatorului post-vânzare, compania noastră desfăşoară studii de satisfacţie a consumatorului. Aceasta ajută la determinarea motivelor care au stat la baza alegerii unui anumit produs/serviciu, la măsurarea importanţei fiecărui criteriu de alegere, la identificarea aşteptărilor pe care le-au avut clienţii faţă de produs în raport cu gradul de satisfacţie după utilizarea acestuia.

În scopul de a contura profilul cumpărătorului clienţilor noştri, Magenta realizează studii ale comportamentului cumpărătorului, care relevă stilul de viaţă, modul în care acesta gândeşte, analizează şi alege între diferitele alternative, felul în care utilizează produsul sau serviciul studiat. Analizăm factorii motivaţionali, de percepţie şi procesul de informare, oferind soluţii referitoare la situații cum toate aceste elemente pot fi folosite pentru a atrage mai mulţi cumpărători.

Prin studiile de segmentare a pieţei şi determinarea caracteristicilor demografice şi psihologice ale consumatorilor, grupăm clienţii actuali şi potenţiali în baza analizei stilului de viaţă, atitudinilor şi valorilor sociale ale acestora, dar şi a caracteristicilor demografice şi socio-economice.