Segmentarea pieței

Acest tip de cercetare, care se mai numește segmentarea pieței sau segmentarea consumatorilor, constă în distribuirea pieței pe grupuri de consumatori, care prezintă caracteristici comune și împărtășesc modele similare de cumpărare.

Cel mai simplu tip de segmentare a consumatorilor constă în divizarea acestora pe grupuri în funcție de caracteristicile socio-demografice și geografice. Ca urmare a unei astfel de segmentări este determinată structura consumatorilor pe criteriile de vârstă și sex, venit, educație, loc de reședință și naționalitate. De multe ori, segmentarea pieței în funcție de caracteristicile socio-demografice este suficientă pentru crearea unei imagini despre principalele grupe de consumatori ai unui produs.

Uneori, după cum arată practica de mai mulți ani a companiei Magenta Consulting, în cursul acestui tip de studiu, se poate constata că sexul, vârsta sau statutul social nu sunt criteriile definitorii pentru segmentarea consumatorilor anumitor produse sau servicii. Se întâmplă ca utilizatori de sex și vârstă diferite să facă parte din același "profil de cumpărător", adică să împărtășească același model de achiziție. În același timp, utilizatorii ce prezintă caracteristici socio-demografice similare pot să aibă în comun un alt model de cumpărare. În astfel de cazuri, recurgem la segmentarea clienților după modelul comportamental, împărțindu-i în grupuri în funcție de metodele de achiziție, de percepție a promoțiilor, a motivelor intrinseci care îi determină să cumpere (insights), a obiceiurilor, barierelor interne, criteriilor de evaluare a produsului și a reacției față de publicitate.

Un tip separat de segmentare este segmentarea psihografică a consumatorilor.