Cercetările sociale

Deși cercetările sociale nu fac parte din studiile de marketing, în esență, pentru desfășurarea lor, în cele mai multe cazuri sunt utilizate instrumente de cercetare similare.

La acest tip de cercetare se referă recensămintele și sondajele opiniei publice, cu scopul de a identifica părerea populației în privința diferitor factori ai vieții sociale și politice, inițiativelor guvernamentale și deciziilor politice, referitoare la societate și structurile guvernamentale. Cercetarea socială relevă gradul de informare a societății și opinia acesteia față de procesele care au loc în domenii precum: sănătatea, educația, protecția socială, justiția, comerțul, traficul de persoane, e-guvernarea, fiscalitatea, reformele administrative etc.

Pe lângă studiul societății, în acest grup sunt incluse cercetările mediului de afaceri, structurilor guvernamentale, precum și studiile politice, desfășurate de Magenta Consulting în bază permanentă.

Studiile sociale implică de cele mai multe ori nu doar o constatare a faptelor, dar și interpretarea rezultatelor și elaborarea unor recomandări de optimizare a proceselor, reducere a influenței factorilor negativi, elaborarea strategiei de promovare a domeniului și a altor acțiuni care implică prestarea de servicii de consultanță. Magenta Consulting dispune de o vastă experiență în susținerea cercetărilor sociale prin consultanță în domeniul politicilor publice implementate de autoritățile de stat și de ajustare a lor în procesul de realizare.